Doç. Dr. Suat Sarı

Counsel

T. +90 212 334 6080 |  E. suat.sari@cosar.av.tr

 

Education:

Istanbul University – Associate Professor, 2008

Istanbul University – Ph.D., 2003

Istanbul University – LL.M., 1996

Istanbul University – LL.B., 1993

 

Memberships and Qualifications:

Member of the Istanbul Bar Association.

 

Admission:

Istanbul, 1993

 

Publications:

 

Books

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Genel Esaslar, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku (Civil Law Practices, General Principles, Law of Persons, Family Law), co-authored with Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman and Prof. Dr. Aydın Aybay, 12th Edition, Filiz Kitabevi (Istanbul, 2012).
 • Türk Özel Hukuku, Cilt I: Medeni Kanun Başlangıç Hükümleri ve Temel Kavramları (Turkish Private Law Volume I: Fundamentals of Civil Law and Introduction Section of the Civil Code), co-authored with Prof. Dr. Mustafa Dural, 7th Edition, Filiz Kitabevi (Istanbul, 2012).
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi (Matrimonial Agreements), Beşir Kitabevi (Istanbul, 2007).
 • Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi (Termination of Proxy Agreements ), Beşir Kitabevi (Istanbul, 2004).
 • Alıkoyma Hakkı (Right of Retention), Alfa Yayınları (Istanbul, 1997).

 

Articles

 • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Aşırı Yararlanma (Gabin) Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler” (Amendments to the Lesion Provisions realized by the Code of Obligations numbered 6098), A Festschrift for Prof. Dr. Mustafa Dural (Istanbul, 2013).
 • Privilege and Confidentiality: An International Handbook, Turkey Chapter (co-authored with Utku Coşar), International Bar Association (2006, 2012).
 • “Borçlu Temerrüdünde Belirli Vade” (Fixed Maturity Date for Default of Obligor), A Festschrift for Prof. Dr. Rona Serozan (Istanbul, 2010).
 • “Türk Hukukunda Götürü Tazminat” (Liquidated Damages under Turkish Law), Appreciation Days for Civil Law Professors (Istanbul, 2008).
 • “Alacaklının Rehni Paraya Çevirme Yetkisi” (Creditor’s Right to Sell Pledged Goods), Hukuk Dergisi 5.50 (February 2007).
 • “Evlilik Birliğinde Velayet” (Parental Rights During Marriage), Hukuk Dergisi 5.49 (January 2007).
 • “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhi” (Registration of Construction Agreements for Flat-for-Land), Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Vol. LXIV No. 2 (2006).
 • “Taşınmaz Rehninde Belirlilik İlkesi” (Principle of Certainty in Pledge of Real Properties), A Festschrift for Prof. Dr. Kemal Oğuzman (Istanbul, 2000).